En kontakt - alla behörigheter!

inhouse | tidrapportering

Här hämtar du som anställd din tidrapport. Rapportera dina tider veckovis via e-post alt. mms eller så ses vi på kontoret när du lämnar in din tidrapport.

rapportera tider

1. Öppna Excelfilen i din dator
2. Aktivera redigering
3. Fyll i dina tider
4. Välj > Arkiv > Spara som > Namnge filen
 
Får du förskjutningar i Excel filen?
Öppna istället PDF-filen för utskrift och fyll i förhand.

Har du några funderingar, kontakta din arbetsgivare
eller ring vår växel: 08 - 410 722 00